Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:27

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: Del 1: 263 Del 2: 157

Publikationstyp: Rapport

Rapporten innehåller resultatet från 201 lokaler som ingick i Västra Götalands elfiskeplan 2017. Tätheterna av öring och lax var på de allra flesta lokalerna normala i årets elfiske.

Kommentar: Eftersom det är en tung fil har vi delat upp den i två delar. Del 2 ligger som bilaga.

Kontakt