Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:27
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
Del 1: 263 Del 2: 157
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten innehåller resultatet från 201 lokaler som ingick i Västra Götalands elfiskeplan 2017. Tätheterna av öring och lax var på de allra flesta lokalerna normala i årets elfiske.

Kommentar: Eftersom det är en tung fil har vi delat upp den i två delar. Del 2 ligger som bilaga.

Kontakt