Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Elektroniska cigaretter - En kunskapssammanställning om användning, attityder, och potentiella hälsoeffekter

Om publikationen

Löpnummer:
2018:16
Diarienummer:
706-39642
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport ger en övergripande sammanställning av de vetenskapliga studier som utvärderat direkta hälsoeffekter av e-cigaretter. Det är inte bara nikotininnehållande e-vätskor som kan vara skadliga för hälsan utan det är även de komplexa söta smaksättningarna av e-vätskor som kan utgöra en hälsorisk, bland annat cellskador i lungor och munhåla.

Långtidsstudier visar att ungdomar som använder e-cigaretter i större utsträckning börjar röka konventionella tobakscigaretter. Det finns även flera undersökningar som indikerar att e-cigaretter inte är effektiva vid rökavvänjning.

Kontakt