Elektroniska cigaretter - En kunskapssammanställning om användning, attityder, och potentiella hälsoeffekter

Om publikationen

Löpnummer: 2018:16

Diarienummer: 706-39642

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport ger en övergripande sammanställning av de vetenskapliga studier som utvärderat direkta hälsoeffekter av e-cigaretter. Det är inte bara nikotininnehållande e-vätskor som kan vara skadliga för hälsan utan det är även de komplexa söta smaksättningarna av e-vätskor som kan utgöra en hälsorisk, bland annat cellskador i lungor och munhåla.

Långtidsstudier visar att ungdomar som använder e-cigaretter i större utsträckning börjar röka konventionella tobakscigaretter. Det finns även flera undersökningar som indikerar att e-cigaretter inte är effektiva vid rökavvänjning.

Kontakt