Din skyddade natur i Vänern

Om publikationen

Löpnummer:
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Broschyr/folder

I Vänern finns Europas största sötvattenskärgård med tusentals öar, kobbar och skär. Här finner du även den fria horisonten, kristallklart vatten, öppna klippstränder, vassrika vikar, knotiga tallskogar och en mängd andra intressanta miljöer som gör Vänern till ett unikt innanhav med rikt djurliv och stora möjligheter till naturupplevelser.

Naturområden skyddas för att bevara biologiskt rika och vackra naturområden till kommande generationer. Fina områden skyddas också för att ge oss människor möjlighet att besöka och uppleva olika naturtyper som är lämpliga för rekreation.

Just naturens stora värde för friluftslivet är motivet till många av naturreservaten i Vänern. Det är länsstyrelserna och kommunerna som har det viktiga uppdraget att skydda naturområden som naturreservat.

Kontakt