Byggnadsnämndernas tillsyn och tillämpning av plan- och bygglagen under 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:30

Diarienummer: 404-15774-2018

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Uppföljning av byggnadsnämndernas handläggningstider

Kontakt