Byggnadsnämndernas tillsyn och tillämpning av plan- och bygglagen under 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:30
Diarienummer:
404-15774-2018
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport

Uppföljning av byggnadsnämndernas handläggningstider

Kontakt