Bottenfauna i Västra Götalands län 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:35

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 136 + 214

Publikationstyp: Rapport

Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vattendrag

Sammanställning av kalkade och försurade vattendrag som undersöktes med avseende på bottenfauna 2017.

Kontakt