Bottenfauna i Västra Götalands län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:35
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
136 + 214
Publikationstyp:
Rapport

Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vattendrag

Sammanställning av kalkade och försurade vattendrag som undersöktes med avseende på bottenfauna 2017.

Kontakt