Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:40
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en redovisning av bostadsmarknadsläget i länets kommuner 2018. Analys och slutsatser.

Kontakt