Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:40

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en redovisning av bostadsmarknadsläget i länets kommuner 2018. Analys och slutsatser.

Kontakt