Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:51

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 108

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av biologiska undersökningar i Hornborgasjön under 2017.

Kontakt