Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:51
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
108
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av biologiska undersökningar i Hornborgasjön under 2017.

Kontakt