Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2018-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2018:19

Diarienummer: 500-7367-2018

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 43

Publikationstyp: Rapport

Obligatoriskt planeringsdokument för tillsyn enligt miljöbalken.

Kontakt