Barns livsvillkor - forskning om likvärdiga förutsättningar för barn och familjer

Om publikationen

Löpnummer: 2018:33

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

Forskning om barns välbefinnande och familjers villkor. Arrangerades av ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

Kontakt