Åtgärdsplan för Nedre Nissan

Om publikationen

Löpnummer:
2018:52
Diarienummer:
537-24806-2016
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport

- miljöåtgärder för kraftigt modifierade vatten framtagna inom pilotprojektet Nissan och Dialog vattenkraft.

Fiskeutredningsgruppen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län presenterar åtgärdsförslag för kraftigt modifierade vatten i Nissan efter ett uppdrag från Havs- och Vattenmyndigheten.

 

 

Kontakt