Åtgärdsplan för Nedre Nissan

Om publikationen

Löpnummer: 2018:52

Diarienummer: 537-24806-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 70

Publikationstyp: Rapport

- miljöåtgärder för kraftigt modifierade vatten framtagna inom pilotprojektet Nissan och Dialog vattenkraft.

Fiskeutredningsgruppen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län presenterar åtgärdsförslag för kraftigt modifierade vatten i Nissan efter ett uppdrag från Havs- och Vattenmyndigheten.

 

 

Kontakt