Ängsvallsprojektet - Den långliggande vallens potential som ängsmark

Om publikationen

Löpnummer: 2018:21

Diarienummer: 604-9344-2018

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 106

Publikationstyp: Rapport

Ängsvallsprojektet - långliggande åkermarks potential att bli ett värdefullt komplement till traditionella slåtterängar. Slutrapport 2017.

 

Bilagor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ängsvallsprojektet Bilaga 9 Rapport Fjärilsinventering Ecocom 2015.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 10 Rapport Fjärilsinventering Sundh 2016.pdföppnas i nytt fönster 807.2 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 11 Diagram Fjärilar.pdföppnas i nytt fönster 2.7 MB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 12 Skötsel och stöd 2014.pdföppnas i nytt fönster 204.9 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 13 Enkät långliggande vall.pdföppnas i nytt fönster 300.6 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 14 bilder.pdföppnas i nytt fönster 11.6 MB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 15 Artgrupper kopplat till hävd.pdföppnas i nytt fönster 760 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 16 Artgrupper kopplat till kultivering.pdföppnas i nytt fönster 216.8 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 17 Artgrupper kopplat till stöd.pdföppnas i nytt fönster 219.3 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 18 Flora-Landskapspoäng.pdföppnas i nytt fönster 919 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 19 Florainventering 2014 och 2017.pdföppnas i nytt fönster 297 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 1 objektsbeskrivningar ängsvallar.pdföppnas i nytt fönster 5.6 MB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 2 objektsbeskrivningar slåtterängar.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 3 Arter och kategorier.pdföppnas i nytt fönster 104.4 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 4 diagram kärlväxter.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 5 Insåddsförsök.pdföppnas i nytt fönster 279.5 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 6 Insådd uppföljning 2016.pdföppnas i nytt fönster 130 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 7 Insådd uppföljning 2017.pdföppnas i nytt fönster 99.5 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 8 Hävduppföljning 2016.pdföppnas i nytt fönster 87.2 kB 2018-06-05 08.20

Kontakt