Ängsvallsprojektet - Den långliggande vallens potential som ängsmark

Om publikationen

Löpnummer:
2018:21
Diarienummer:
604-9344-2018
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
106
Publikationstyp:
Rapport

Ängsvallsprojektet - långliggande åkermarks potential att bli ett värdefullt komplement till traditionella slåtterängar. Slutrapport 2017.

 

Bilagor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ängsvallsprojektet Bilaga 9 Rapport Fjärilsinventering Ecocom 2015.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 10 Rapport Fjärilsinventering Sundh 2016.pdf Pdf, 807.2 kB, öppnas i nytt fönster. 807.2 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 11 Diagram Fjärilar.pdf Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. 2.7 MB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 12 Skötsel och stöd 2014.pdf Pdf, 204.9 kB, öppnas i nytt fönster. 204.9 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 13 Enkät långliggande vall.pdf Pdf, 300.6 kB, öppnas i nytt fönster. 300.6 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 14 bilder.pdf Pdf, 11.6 MB, öppnas i nytt fönster. 11.6 MB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 15 Artgrupper kopplat till hävd.pdf Pdf, 760 kB, öppnas i nytt fönster. 760 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 16 Artgrupper kopplat till kultivering.pdf Pdf, 216.8 kB, öppnas i nytt fönster. 216.8 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 17 Artgrupper kopplat till stöd.pdf Pdf, 219.3 kB, öppnas i nytt fönster. 219.3 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 18 Flora-Landskapspoäng.pdf Pdf, 919 kB, öppnas i nytt fönster. 919 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 19 Florainventering 2014 och 2017.pdf Pdf, 297 kB, öppnas i nytt fönster. 297 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 1 objektsbeskrivningar ängsvallar.pdf Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster. 5.6 MB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 2 objektsbeskrivningar slåtterängar.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 3 Arter och kategorier.pdf Pdf, 104.4 kB, öppnas i nytt fönster. 104.4 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 4 diagram kärlväxter.pdf Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. 2.1 MB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 5 Insåddsförsök.pdf Pdf, 279.5 kB, öppnas i nytt fönster. 279.5 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 6 Insådd uppföljning 2016.pdf Pdf, 130 kB, öppnas i nytt fönster. 130 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 7 Insådd uppföljning 2017.pdf Pdf, 99.5 kB, öppnas i nytt fönster. 99.5 kB 2018-06-05 08.20
Ängsvallsprojektet Bilaga 8 Hävduppföljning 2016.pdf Pdf, 87.2 kB, öppnas i nytt fönster. 87.2 kB 2018-06-05 08.20

Kontakt