Ål i Göta älv

Om publikationen

Löpnummer:
2018:08
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Vid Olidans kraftstation i Trollhättan finns en fångstanordning för i Göta älv uppvandrande ål. Vid denna ålsamlingsstation har det fångats och vägts ål sedan början av 1900-talet. Även nedströms kraftstationen vid Lilla Edet har det under en längre period bedrivits fångst av sådan ål. Data från dessa ålfällor visar att det historiskt har varit en mycket omfattande invandring av ål i älven. I denna rapport redovisas fångstdata från ålsamlingen vid Olidan åren 2012 till 2017 och fångstdata från ålsamlarna nedströms Lilla Edet under åren 2011 till 2017.

Rapportansvarig: Mikael Ljung
Enheten för fisk och vattenåtgärder.

Kontakt