Vattenanknutet kulturarv i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer: 2017:02

Diarienummer: 436-15566-2013

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning och värdering av befintligt kunskapsunderlag. Vattenförvaltning och Kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt. VaKul Etapp II.

Kontakt