Vattenanknutet kulturarv i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer:
2017:02
Diarienummer:
436-15566-2013
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning och värdering av befintligt kunskapsunderlag. Vattenförvaltning och Kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt. VaKul Etapp II.

Kontakt