VaKul Vattenförvaltning och Kulturmiljö. Slutrapport - Etapp 1

Om publikationen

Löpnummer:
2017:04
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport

Redovisning av första etappen inom projektet VaKul och avser befintliga kunskapsunderlag för kulturmiljövärden i hela Västerhavets vattendistrikt.

Kontakt