VaKul Vattenförvaltning och Kulturmiljö. Slutrapport - Etapp 1

Om publikationen

Löpnummer: 2017:04

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Redovisning av första etappen inom projektet VaKul och avser befintliga kunskapsunderlag för kulturmiljövärden i hela Västerhavets vattendistrikt.

Kontakt