VaKul, Vattenförvaltning och Kulturmiljö – Västerhavets vattendistrikt. Slutrapport 2010 – 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:48
Diarienummer:
436-5029-2016
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
119
Publikationstyp:
Rapport

Den omfattande rapporten redovisar projektet, dess resultat och samhällsnytta. Här framgår också vilka kunskapsunderlag som tagits fram och hur de kan användas. Samverkan mellan län, vattendistrikt och sakområden beskrivs också.

Kontakt