VaKul, Vattenförvaltning och Kulturmiljö – Västerhavets vattendistrikt. Slutrapport 2010 – 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:48

Diarienummer: 436-5029-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 119

Publikationstyp: Rapport

Den omfattande rapporten redovisar projektet, dess resultat och samhällsnytta. Här framgår också vilka kunskapsunderlag som tagits fram och hur de kan användas. Samverkan mellan län, vattendistrikt och sakområden beskrivs också.

Kontakt