Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer: 2017:25

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020.
Syftet med åtgärdsprogrammet är att det ska vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Vi fokuserar på fyra utmaningar där det finns åtgärder för lokala och regionala aktörer i Västra Götaland för att nå miljömålen.

Kontakt