Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer:
2017:25
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

Åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020.
Syftet med åtgärdsprogrammet är att det ska vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Vi fokuserar på fyra utmaningar där det finns åtgärder för lokala och regionala aktörer i Västra Götaland för att nå miljömålen.

Kontakt