Uppföljning av fetörtsblåvinge i Västra Götalands län 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:09
Diarienummer:
511-9385-2016
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Fetörtsblåvinge har inventerats i Strömstad kommun och en livskraftig population med flera delpopulationer har hittats.

Kontakt