Uppföljning av fetörtsblåvinge i Västra Götalands län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:09

Diarienummer: 511-9385-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Fetörtsblåvinge har inventerats i Strömstad kommun och en livskraftig population med flera delpopulationer har hittats.

Kontakt