Undersökning av djupa revmiljöer i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2017:29

Diarienummer: 511-34023-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Djupa revmiljöer i utsjön (territorialhavet) har filmats med UV-kamera för att undersöka bottenstruktur och större marina arter.

Kontakt