Tillsynsveckan våren 2017 - Tillsyn för det hållbara samhället

Om publikationen

Löpnummer: 2017:35

Diarienummer: 100-21944-2017

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Med tillsynsveckorna hoppas vi kunna fokusera ytterligare på vårt viktiga tillsynsuppdrag, samtidigt som vi har ökat omvärldens kunskap om Länsstyrelsens roll som tillsyns- och kontrollmyndighet.

Kontakt