Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 - Miljöskyddsavdelningens vägledning enligt miljöbalken

Om publikationen

Löpnummer:
2017:18
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport

Denna plan redovisar de vägledande insatser som Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning planerar under 2017-2019. Insatserna för 2017 är mer detaljerat planerade medan troliga insatser för 2018-2019 är redovisade mer översiktligt.

Kontakt