Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 - Miljöskyddsavdelningens vägledning enligt miljöbalken

Om publikationen

Löpnummer: 2017:18

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Denna plan redovisar de vägledande insatser som Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning planerar under 2017-2019. Insatserna för 2017 är mer detaljerat planerade medan troliga insatser för 2018-2019 är redovisade mer översiktligt.

Kontakt