Tillsynsplan enligt miljöbalken 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2017:14

Diarienummer: 500-2376-2017

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Tillsynplanen beskriver Länsstyrelsens planerade tillsyn för 2017. Planen baseras på behovsutredningen och olika register om befintliga tillstånd till verksamheter med mera.

Kontakt