Tillsynsplan enligt miljöbalken 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:14
Diarienummer:
500-2376-2017
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport

Tillsynplanen beskriver Länsstyrelsens planerade tillsyn för 2017. Planen baseras på behovsutredningen och olika register om befintliga tillstånd till verksamheter med mera.

Kontakt