Samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet – möjlighet och hinder

Om publikationen

Löpnummer: 2017:41

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, fördjupad när det gäller missbruk, beroende och psykiatrisk samsjuklighet.

 

Kontakt