Samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet – möjlighet och hinder

Om publikationen

Löpnummer:
2017:41
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, fördjupad när det gäller missbruk, beroende och psykiatrisk samsjuklighet.

 

Kontakt