Så gick det! Vägen framåt? Kulturmiljö och vattenförvaltning

Om publikationen

Löpnummer: 2017:40

Diarienummer: 436-5029-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 168 + Bilaga 1: 62, Bilaga 2: 39

Publikationstyp: Rapport

Dokumentation av slutkonferens 2016-11-18 för två projekt i södra Sverige. Rapport + 2 bilagor.

Under åren 2010-2016 genomfördes projekten Va Kul i Väs-terhavets vattendistrikt och Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt, där elva länsstyrelser i södra Sverige medverkade. Rapporten är en dokumentation av den öppna slutkonferens som hölls i Stockholm den 18 november 2016.

Rapportansvarig: Ann-Katrin Larsson, Funktionen för kulturmiljöförvaltning.

Kontakt