Regional ledningsträningsövning 2017 - Utvärderingsrapport

Om publikationen

Löpnummer: 2017:31

Diarienummer: 455-42230-2015

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Rapporten redovisar planering, genomförande och utvärdering av Regional ledningsträningsövning 2017.

Kontakt