Regional ledningsträningsövning 2017 - Utvärderingsrapport

Om publikationen

Löpnummer:
2017:31
Diarienummer:
455-42230-2015
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten redovisar planering, genomförande och utvärdering av Regional ledningsträningsövning 2017.

Kontakt