Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018–2020

Om publikationen

Löpnummer: 2017:45

Diarienummer: 424-7325-2017

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 71 + Bilaga 1: 28, Bilaga 2: 14

Publikationstyp: Rapport

Handlingsplanen är ett inriktningsdokument för vad Länsstyrelsen och kommunerna i länet behöver arbeta med för att anpassa Västra Götalands län till ett förändrat klimat.

Kontakt