Naturinventering av öar och halvöar i Marstrands skärgård

Om publikationen

Löpnummer: 2017:17

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Konsultinventering av naturvärden i Marstrands skärgård. Framtagen som underlag inför arbetet med att bilda naturreservat i området.

Kontakt