Naturbetesmarkernas värden och bevarande

Om publikationen

Löpnummer: 2017:21

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 37

Publikationstyp: Rapport

Två tredjedelar av länets invånare tycker att det är mycket viktigt att bevara naturbetesmarker. Knappt en procent tycker att det är oviktigt.

Kontakt