Naturbetesmarkernas värden och bevarande

Om publikationen

Löpnummer:
2017:21
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

Två tredjedelar av länets invånare tycker att det är mycket viktigt att bevara naturbetesmarker. Knappt en procent tycker att det är oviktigt.

Kontakt