Miljöövervakning av gaddsteklar

Om publikationen

Löpnummer:
2017:06
Diarienummer:
502-5992-2016
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport

19 ekorutor övervakades för gaddsteklar mha färgskålar och pollinatörsslingor 2016 för att få en överblick av situationen i länet. Antalet arter per lokal är ganska stabilt under de sju år som övervakningen pågått.

 

Kontakt