Miljöövervakning av gaddsteklar

Om publikationen

Löpnummer: 2017:06

Diarienummer: 502-5992-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 84

Publikationstyp: Rapport

19 ekorutor övervakades för gaddsteklar mha färgskålar och pollinatörsslingor 2016 för att få en överblick av situationen i länet. Antalet arter per lokal är ganska stabilt under de sju år som övervakningen pågått.

 

Kontakt