Miljömålsbedömning 2017 Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2017:42

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 110

Publikationstyp: Rapport

Den årliga uppföljningen av de 15 miljömålen samt generationsmålet i Västra Götalands län.

 

Kontakt