Makrofauna mjukbotten – kustnära bottnar Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2017:05

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av kustnära djupa mjukbottnars miljöstatus inom regional miljöövervakning samt samordnad recipientkontroll i Västra Götalands län.

Kontakt