Makrofauna mjukbotten – kustnära bottnar Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2017:05
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av kustnära djupa mjukbottnars miljöstatus inom regional miljöövervakning samt samordnad recipientkontroll i Västra Götalands län.

Kontakt