Laddinfrastruktur för elfordon

Om publikationen

Löpnummer: 2017:43

Diarienummer: 2610-2018-1

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Strategisk studie för utbyggnad av publik laddning i Västra Götalands län. Sammanställning av befintlig publik laddinfrastruktur och rekommendationer för fortsatt utbyggnad i Västra Götalands län.

Kontakt