Kulturmiljöer vid Nossan - Inventering och värdering

Om publikationen

Löpnummer: 2017:39

Diarienummer: 436-5029-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 185

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en redovisning av den kulturmiljöinventering som genomfördes i fält längs ån Nossan år 2016. Miljöerna har kulturhistoriskt värderats i en fyrgradig skala.

Kontakt