Kulturmiljöer vid Nossan - Inventering och värdering

Om publikationen

Löpnummer:
2017:39
Diarienummer:
436-5029-2016
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
185
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en redovisning av den kulturmiljöinventering som genomfördes i fält längs ån Nossan år 2016. Miljöerna har kulturhistoriskt värderats i en fyrgradig skala.

Kontakt