Kulturmiljö och vattenförvalting i södra Sverige 2010-2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:38
Diarienummer:
436-5029-2016
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

I den här rikt illustrerade skriften presenteras projekten, deras resultat och samhällsnytta, vad som behöver göras i framtiden och var du hittar mer information.

Kontakt