Kulturmiljö och vattenförvalting i södra Sverige 2010-2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:38

Diarienummer: 436-5029-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

I den här rikt illustrerade skriften presenteras projekten, deras resultat och samhällsnytta, vad som behöver göras i framtiden och var du hittar mer information.

Kontakt