Inventering och modellering av fisk- och kräftdjurssamhällen i Kosterhavets nationalpark

Om publikationen

Löpnummer: 2017:22

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 83 + Appendix: 54

Publikationstyp: Rapport

Rapporten beskriver bottenfisksamhället i Kosterhavets nationalpark utifrån provfiske med ryssjor och trål. Viktiga livsmiljöer för fisk identifieras med hjälp av modellering.

Kontakt