Inventering och modellering av fisk- och kräftdjurssamhällen i Kosterhavets nationalpark

Om publikationen

Löpnummer:
2017:22
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
83 + Appendix: 54
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten beskriver bottenfisksamhället i Kosterhavets nationalpark utifrån provfiske med ryssjor och trål. Viktiga livsmiljöer för fisk identifieras med hjälp av modellering.

Kontakt