Inventering av skyddsvärda träd i Töreboda - 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:10
Diarienummer:
511-10622-2016
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport

I Töreboda kommun hittades hela 795 skyddsvärda träd, varav 456 stycken var jätteträd med en stamdiameter på över 1 meter i diameter. Ek, ask och lind var de vanligaste trädslagen av de skyddsvärda träden.

Kontakt