Inventering av skyddsvärda träd i Töreboda - 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:10

Diarienummer: 511-10622-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

I Töreboda kommun hittades hela 795 skyddsvärda träd, varav 456 stycken var jätteträd med en stamdiameter på över 1 meter i diameter. Ek, ask och lind var de vanligaste trädslagen av de skyddsvärda träden.

Kontakt