Inventering av skyddsvärda träd i Melleruds kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2017:11
Diarienummer:
511-32171-2016
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport

I Melleruds kommun hittades hela 390 skyddsvärda träd, varav 234 stycken var jätteträd med en stamdiameter på över 1 meter i diameter. Ek, ask och lönn var de vanligaste trädsla-gen av de skyddsvärda träden.

Kontakt