Inventering av skyddsvärda träd i Melleruds kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2017:11

Diarienummer: 511-32171-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

I Melleruds kommun hittades hela 390 skyddsvärda träd, varav 234 stycken var jätteträd med en stamdiameter på över 1 meter i diameter. Ek, ask och lönn var de vanligaste trädsla-gen av de skyddsvärda träden.

Kontakt