Inventering av molnfläcksbock och mindre ekbock 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:12
Diarienummer:
511-10611-2016
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
19
Publikationstyp:
Rapport

Mindre ekbock hittades genom gnagspår på en ny lokal på sydvästra Tjörn. Molnfläcksbock noterades på ett par nya platser på både Nord- och Sydkoster där arten synes vara spridd över stora delar av båda öarna.

Kontakt