Inventering av molnfläcksbock och mindre ekbock 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:12

Diarienummer: 511-10611-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Mindre ekbock hittades genom gnagspår på en ny lokal på sydvästra Tjörn. Molnfläcksbock noterades på ett par nya platser på både Nord- och Sydkoster där arten synes vara spridd över stora delar av båda öarna.

Kontakt