Hur sprids de marina larverna i Skagerrak? - En konnektivitetsstudie av de djupa områdena

Om publikationen

Löpnummer: 2017:24

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Rapporten redovisar en studie som undersöker spridningen av marina larver mellan de skyddade områdena Bratten, Kosterfjorden-Väderöfjorden och Gullmarsfjorden.

Kontakt