Hur sprids de marina larverna i Skagerrak? - En konnektivitetsstudie av de djupa områdena

Om publikationen

Löpnummer:
2017:24
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten redovisar en studie som undersöker spridningen av marina larver mellan de skyddade områdena Bratten, Kosterfjorden-Väderöfjorden och Gullmarsfjorden.

Kontakt