Hävd i slåtterängar. Miljöövervakning i Västra Götalands län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:08

Diarienummer: 502-8672-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Hävden mättes på 25 slumpade slåtterängar i länet och de hade i medelvärde 10,4 cm kvarstående gräsmängd. Extra slåtterängar i Göteborgs och Tjörns kommun samt i Kosteröarnas naturreservat har övervakats.

Kontakt