Fyraårig satsning för stärkt krisberedskap i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer: 2017:33

Diarienummer: 450-3079-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen genomför en satsning för stärkt krisberedskap i Västra Götaland under perioden 2015-2018. I en andra delrapport presenteras resultat och aktiviteter till och med juni 2017 samt vad det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att fokusera på.

Kontakt