Fyraårig satsning för stärkt krisberedskap i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer:
2017:33
Diarienummer:
450-3079-2016
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen genomför en satsning för stärkt krisberedskap i Västra Götaland under perioden 2015-2018. I en andra delrapport presenteras resultat och aktiviteter till och med juni 2017 samt vad det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att fokusera på.

Kontakt