Fisket i Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat, 2012-2015

Om publikationen

Löpnummer: 2017:26

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Rapporten innehåller information kring det yrkesmässiga fisket i Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat för åren 2012-2015.

Kontakt