Bottenfauna i Västra Götalands län 2016. En undersökning av litoralfauna i 19 kalkade sjöar

Om publikationen

Löpnummer:
2017:19
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
78
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av 19 kalkade sjöar som undersöktes med avseende på bottenfauna 2016. De undersökta sjöarna når inte upp inte till det kemiska pH-målet.

Rapportansvarig: Sofie Rehndell.

Kontakt