Bottenfauna i Västra Götalands län 2016. En undersökning av litoralfauna i 19 kalkade sjöar

Om publikationen

Löpnummer: 2017:19

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 78

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av 19 kalkade sjöar som undersöktes med avseende på bottenfauna 2016. De undersökta sjöarna når inte upp inte till det kemiska pH-målet.

Rapportansvarig: Sofie Rehndell.

Kontakt