Bottenfauna i Västra Götalands län 2016. Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vattendrag

Om publikationen

Löpnummer: 2017:20

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 245

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av kalkade och försurade vattendrag som undersöktes med avseende på bottenfauna 2016.

Rapportansvarig: Sofie Rehndell.

Kontakt