Bottenfauna i Västra Götalands län 2016. Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2017:20
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
245
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av kalkade och försurade vattendrag som undersöktes med avseende på bottenfauna 2016.

Rapportansvarig: Sofie Rehndell.

Kontakt