Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:32
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
80
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en redovisning av bostadsmarknadsläget i länets kommuner 2017. Analys och slutsatser.

Kontakt