Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2017:32

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 80

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en redovisning av bostadsmarknadsläget i länets kommuner 2017. Analys och slutsatser.

Kontakt