Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:37
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1101-5470
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
105
Publikationstyp:
Rapport

Fågelfaunan vid Hornborgasjön 2016

Denna rapport utgör både Hornborga-dokument och meddelanden från Hornborgasjöns fältstation.
Rapporten är en faktasamling om det biologiska livet under 2016, främst fåglar, i och kring Hornborgasjön insamlat av medlemmar i Hornborgasjöns fältstation. Rapporten grundar sig på arbeten utförda med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kontakt