Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2017:03

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1101-5470

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 102

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport utgör både Hornborga-dokument och meddelanden från Hornborgasjöns fältstation. Rapporten är en faktasamling om det biologiska livet under 2015, främst fåglar, i och kring Hornborgasjön insamlat av medlemmar i Hornborgasjöns fältstation. Rapporten grundar sig på arbeten utförda med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kontakt