Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2017:36
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1101-5470
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
93
Publikationstyp:
Rapport

Fågelfaunan vid Hornborgasjön 2013

Denna rapport utgör både Hornborgadokument och Meddelanden från Hornborgasjön fältstation. Rapporten är en faktasamling om det biologiska livet under 2011, främst fåglar, i och kring Hornborgasjön insamlat av medlemmar i Hornborgasjöns fältstation.

Rapporten grundar sig på arbeten utförda med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kontakt