Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2017:36

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1101-5470

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 93

Publikationstyp: Rapport

Fågelfaunan vid Hornborgasjön 2013

Denna rapport utgör både Hornborgadokument och Meddelanden från Hornborgasjön fältstation. Rapporten är en faktasamling om det biologiska livet under 2011, främst fåglar, i och kring Hornborgasjön insamlat av medlemmar i Hornborgasjöns fältstation.

Rapporten grundar sig på arbeten utförda med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kontakt