Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2017-2019

Om publikationen

Löpnummer: 2017:15

Diarienummer: 500-2376-2017

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 43

Publikationstyp: Rapport

Behovsutredningen beskriver Länsstyrelsens behov av miljöbalkstillsyn med mera för de närmsta tre åren.

Kontakt