Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Reviderat program

Om publikationen

Löpnummer: 2017:28

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 174

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har upprättat ett åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Syftet med åtgärderna är sänka halterna av kvävedioxid och att klara miljökvalitetsnormen. Därmed förbättras möjligheterna att skydda människors hälsa.

Kontakt