Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Reviderat program

Om publikationen

Löpnummer:
2017:28
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
174
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har upprättat ett åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Syftet med åtgärderna är sänka halterna av kvävedioxid och att klara miljökvalitetsnormen. Därmed förbättras möjligheterna att skydda människors hälsa.

Kontakt